Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
NOWY TESTAMENT
 
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ