Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
 

Zachęta do nabycia mądrości


Największy skarb

4
Słuchajcie, synowie, rad ojca,
by poznać mądrość, zważajcie!
Udzielam wam cennej nauki:
nie gardźcie mym pouczeniem,
bo i ja byłem synem u ojca,
kochanym, jedynym dla matki,
a tymi słowami mnie uczył:
«Niech będą w tym sercu zamknięte wskazania,
strzeż mych nakazów, byś żył;
nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi,
nie zapominaj słów moich ust!
Nie gardź nią, bo ciebie ocali,
ukochaj ją, będzie cię strzegła.
Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość,
za wszystko, co masz, mądrości nabywaj!1
Ceń ją, a czcią cię otoczy,
okryje cię sławą, gdy ją posiądziesz;
włoży ci wieniec wdzięczny na głowę,
obdarzy zaszczytną koroną».

Warto iść drogą mądrości

10 Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa,
a życie się twoje przedłuży.
11 Poprowadzę cię drogą mądrości,
ścieżkami prawości powiodę.
12 Gdy pójdziesz nią - kroki twe będą swobodne,
i choćbyś biegł, nie potkniesz się.
13 Słuchaj nauki i nie gardź nią,
strzeż jej, gdyż ona twym życiem.

Droga złych

14 Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników,
nie wchodź na drogę złych ludzi;
15 unikaj jej, na nią nie wkraczaj,
omiń ją, odwróć się od niej!
16 Bo nie zasną, gdy czegoś nie zbroją,
sen ich odleci, gdy nie zaszkodzą,
17 bo jedzą chleb nieprawości
i piją wino przemocy.
18 Ścieżka prawych - to światło poranne,
wschodzi - wzrasta aż do południa;
19 droga grzeszników jak gęsty mrok,
nie wiedzą, o co się potkną.

Roztropność

20 Zważaj, synu, na moje słowa,
do uwag mych nakłoń swe ucho;
21 niech one nie schodzą ci z oczu,
przechowuj je pilnie w swym sercu;
22 bo życiem są dla tych, co je otrzymali,
lekarstwem całego ich ciała.
23 Z całą pilnością strzeż swego serca,
bo życie ma tam swoje źródło2.
24 Fałszu ust się wystrzegaj,
od warg przewrotnych bądź z dala!
25 Twe oczy niech patrzą na wprost,
przed siebie kieruj powieki.
26 Uważaj, gdzie krok masz postawić,
i wszystkie twe drogi niech będą pewne.
27 Nie zbaczaj na lewo i prawo,
odwróć swą nogę od złego!3
««  Prz 4  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Prz)
 
WSTĘP
««  Prz 4  »»
 

Prz 4, 7 - Sens: nabycie mądrości, czyli cnoty, wymaga ofiary.

Prz 4, 23 - Wobec nieznajomości nagrody i kary po śmierci, pomyślność oceniano jako główną zapłatę za dobre życie.

Prz 4, 27 - Wlg dodaje: "Bo drogi, które są po prawej stronie, zna Pan, a przewrotne są te, które są po lewej stronie. A On prostymi uczyni biegi twoje i drogi twoje w pokoju poprowadzi".


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY