Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 34(33)1


Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa

34
Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego2.

Alef

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.

Bet

Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

Gimel

Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!

Dalet

Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.

He

Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

Zain

Oto biedak3 zawołał, a Pan go usłyszał,
i wybawił ze wszystkich ucisków.

Chet

Anioł Pana zakłada obóz warowny4
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

Tet

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

Jod

10 Bójcie się Pana, święci Jego,
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

Kaf

11 Możni zubożeli i zaznali głodu;
a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

Lamed

12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie5;
nauczę was bojaźni Pańskiej.

Mem

13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie
i pragnie dni, by zażywać szczęścia?

Nun

14 Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych!

Samek

15 Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!

Ain

16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie.

Pe

17 Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.

Sade

18 6 Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wygładzić z ziemi.

Kof

19 Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.

Resz

20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego;
lecz ze wszystkich Pan go wybawia.

Szin

21 Strzeże On wszystkich jego kości:
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu7.

Taw

22 Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
23 Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się doń ucieka.
PROLOG
««  Ps 34  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 34  »»
 

Ps 34, 1 - Ps 34 Indywidualna pieśń dziękczynna o budowie alfabetycznej (brak wiersza dla litery Waw między 6 a 7, wiersz 23 natomiast jest nadliczbowy i powstał później).

Ps 34, 1 - Por. 1 Sm 21,12-15.

Ps 34, 7 - Biedni znajdują się pod specjalną opieką Pana (por. przypis do Ps 22,27).

Ps 34, 8 - Skuteczną pomoc Bożą przynosi Jego wysłannik (por. Ps 103[102],20-21), przedstawiony na sposób dowódcy wojskowego.

Ps 34, 12 - Wezwanie charakterystyczne dla nauczyciela mądrości w Izraelu (por. Prz 2,1; Prz 3,1).

Ps 34, 18 - Przestawiono w. 18 i 17, w przeciwnym wypadku w. 18 byłby niezrozumiały. Definitywna kolejność liter alfabetu ustaliła się później, po napisaniu psalmu, a ścisłe zastosowanie jej doprowadziło do pewnej niekonsekwencji w tekście.

Ps 34, 21 - Podobnie jak u baranka paschalnego (Wj 12,46).


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY