Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 128(127)1


Szczęście rodzinne bogobojnych

128
Pieśń stopni.
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie2.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu3.
Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
4 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!
PROLOG
««  Ps 128  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 128  »»
 

Ps 128, 1 - Ps 128 Pieśń pielgrzymów, typu mądrościowego.

Ps 128, 2 - Por. Ps 112[111],3. Odwrotnie zaś: Ag 1,7-11.

Ps 128, 3 - Obraz idealnego życia rodzinnego: dzielna małżonka (Prz 31,10-31) i liczne potomstwo (zob. przypis do Ps 127[126],3). Obraz: por. Syr 24,14; Jr 11,16.

Ps 128, 5 - Błogosławieństwo dla sprawiedliwego (por. Ps 125[124],5; Ps 134[133],3), którego źródłem jest Pan mieszkający na Syjonie. Por. Pwt 28,1-14.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY