Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 143(142)1


Modlitwa grzesznika

143
Psalm. Dawidowy.
Usłysz, o Panie, moją modlitwę,
przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!2
Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą3.
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>4.
A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.
Pamiętam dni starodawne5,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia6.
Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu7.
Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam8.
10 Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem9.
Twój dobry duch9 niech mnie prowadzi
po równej ziemi.
11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu;
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!
12 A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą,
albowiem jestem Twoim sługą.
PROLOG
««  Ps 143  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 143  »»
 

Ps 143, 1 - Ps 143 Indywidualna lamentacja.

Ps 143, 1 - Sprawiedliwość Pańska polega w ST przede wszystkim na wiernym wypełnianiu obietnic Przymierza (por. Oz 2,21n); może też ona jednak sprowadzać karzący gniew.

Ps 143, 2 - Por. Ps 51[50],7; Ps 130[129],3. W NT przytacza to św. Paweł w ogólnym znaczeniu (Rz 3,20; Ga 2,16), mówiąc o powszechnej grzeszności.

Ps 143, 3 - Dodatek późniejszy, zaczerpnięty z Lm 3,6.

Ps 143, 5 - Por. Ps 77[76],6n.

Ps 143, 6 - Por. Ps 63[62],2.

Ps 143, 7 - Tj. bym nie popadł w sferę śmierci.

Ps 143, 9 - Hebr. skażony; tłum. wg LXX.

Ps 143, 10 - Por. Ps 25[24],4n. "Dobry duch" (Ne 9,20) reprezentuje pozytywne działanie Pana, jakkolwiek i "duch zły" jest Mu podporządkowany (por. 1 Sm 16,14; 1 Krl 22,23n).


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY