Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 75(74)1


Bóg sądzi świat

75
Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz...»2. Psalm. Asafowy. Pieśń.
Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,
wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

«Gdy Ja naznaczę porę,
odbędę sąd sprawiedliwy.
Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami,
Ja umocniłem jej filary3.
Mówię zuchwalcom: "Nie bądźcie zuchwali!"
a do niegodziwych: "Nie podnoście rogu!"
Nie podnoście rogu ku górze,
nie mówcie bezczelnie przeciw Skale4.
Bo nie ze wschodu ani z zachodu,
ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,
lecz Bóg jedynie jest sędzią -
tego zniża, tamtego podnosi5.
Bo w ręku Pana jest kielich,
który się pieni winem, pełnym przypraw.
I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,
pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi»6.
10 Ja zaś będę się radował na wieki,
zaśpiewam Bogu Jakuba.
11 I połamię cały róg niegodziwych,
a róg sprawiedliwego się wzniesie.
PROLOG
««  Ps 75  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 75  »»
 

Ps 75, 1 - Ps 75 Zbiorowa pieśń dziękczynna, skupiająca także inne motywy: wyrocznię Pana (w. 3-4), napomnienie typu prorockiego (w. 5-6).

Ps 75, 1 - Por. przypis do Ps 46[45],1.

Ps 75, 4 - Zob. Ps 18[17],8; Hi 9,6; Iz 24,18. Nawet gdyby zachwiały się wszelkie ustalone prawa świata, Bóg, ich twórca, będzie stał na straży porządku moralnego i sądził sprawiedliwie.

Ps 75, 6 - Tj. przeciw Bogu (por. Ps 73[72],9-12).

Ps 75, 8 - Por. Mt 23,12.

Ps 75, 9 - Znany obraz prorocki "gniewu" Pańskiego: por. np. Iz 51,17; Jr 25,15-29; Ez 23,31-34; Ab 0,16; Za 12,2; Ap 14,10.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY